Windy Point

Pláž Windy Point Černá v Pošumaví – Jestřábí, Ondrej 4. ART PARK a Lída Klímová ARTeFAKT Vás zvou k účasti ve fotografické soutěži Loď, která se plaví do neznáma.

Tématem soutěže je zachytit umělecké dílo slovenského sochaře Ondreje 4. „ Loď, ktorá sa plaví do neznáma“ v kontextu atmosféry letošního léta na pláži Windy Point (západy slunce a také svítání, lidé – společnost, zábava, drinky…atd.) soutěž je otevřená pro digitální fotografii.

Konečný výběr vítězných motivů provede porota a ocení první tři vítěze, zároveň bude oceněn divácky nejúspěšnější snímek.
Soutěžní a vítězné fotografie budou prezentovány prostřednictvím fotogalerie na Facebookových stránkách a Instagramu WindyPoint, všichni výherci budou písemně vyrozuměni e-mailem anebo běžnou poštou.

Pravidla soutěže

 1. Účast není věkově omezena.
 2. Soutěž probíhá v termínu od 20.7. 2020 do 31.8. 2020.
 3. Vítěze poroty vybere po ukončení soutěže (v první polovině měsíce září).
 4. Každý účastník smí zaslat nejvíce 10 vlastnoručně pořízených fotografií se stručným popisem.
 5. Účastník má právo soutěžní fotografie upravovat (postprodukce), nemá právo je opatřovat úpravami jako jsou rámečky, vodoznaky nebo výrazná vinětace.
 6. Účast je možná výlučně online.
 7. Aby bylo možné snímky nahrát, musejí mít minimální velikost 1920×1080 pixelů při velikosti souboru maximálně 22 megabytů (MB).
 8. Přípustný je výlučně formát JPEG.
 9. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo vymazat obrazové příspěvky, které se výrazně liší od tematického zadání. Autor nebude o vymazání snímků vyrozuměn.
 10. Účastí v soutěži uděluje účastník soutěže pořadatelům soutěže neodvolatelné, časově a prostorově neomezené užívací právo na užívání nahrané(ých) fotografie(í) ke své prezentační činnosti. To zahrnuje možnost zveřejnění, rozmnožování, vyobrazení a rozšiřování za účelem vlastní reklamy a prezentace pořadatele. Toto povolení zahrnuje využívání doručených fotografií pro všechny mediální kanály v tištěné a digitální podobě. Svou účastí účastník soutěže potvrzuje, že je autorem nahraných snímků a tedy neomezeně disponuje užívacími právy k fotografiím.
 11. Účastník soutěže dále potvrzuje, že fotografie, které nahrál, jsou prosty práv třetích osob, zejména, že zobrazené osoby souhlasí s uvedeným užíváním. Účastník soutěže nese zodpovědnost za případné nároky třetích osob.
 12. Zveřejnění fotografií v rámci podmínek zveřejnění bude zdarma a ani účastník soutěže si nečinní nárok na honorář. Věcné výhry nebudou vypláceny v hotovosti a jejich směna je vyloučena.
 13. Nahráním fotografií souhlasí účastník soutěže s podmínkami účasti. Právní cesta je vyloučena.

Těšíme se na Vaše fota!